.

Disclaimer

Ovis advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de informatie op deze website en/of voortvloeiende uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van deze website, uw gebruik van informatie op deze website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website. Verwijzingen (via links) naar websites die niet door Ovis advocatuur worden beheerd zijn slechts informatief bedoeld. Ovis advocatuur staat in geen geval in voor de inhoud van die websites en/of voor de correctheid of volledigheid van de informatie die op die websites wordt aangeboden. Het is daarom altijd raadzaam bij een juridische vraag contact met Ovis advocatuur op te nemen.

Ovis advocatuur en/of onze (eventuele) licentiegevers zijn uitsluitend rechthebbende(n) op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die rusten op (de inhoud van) deze website. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ovis advocatuur (de inhoud van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken anders dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen gebruiken van deze website in overeenstemming met deze disclaimer. Dit betekent dat de informatie op deze website auteursrechtelijk is beschermd. Het is daarom verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ovis advocatuur de op deze website aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

E-mailen
Bellen